Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.

Numara: 2019 / 97
Tarih: 20 Nisan 2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından; 10.04.2019 tarihli ve 43342563 sayılı Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı yayınlanmıştır.

 

Söz konusu yazıda;

 

-     Muhatabı tarafından 5 gün içinde okunan elektronik tebligatlarda dahi, “Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılır” Kanun hükmünün uygulanması,

 

-     Muhatabın, Kanunen tebliğ yapılmış addedildiği (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır) sürelerden daha önce yasal yollara başvurmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı, bu durumda, muhatabın yasal yollara (itiraz, uzlaşma vb.) başvuru tarihinin, tebliğin muhatabına yapıldığı tarih olarak kabul edilmesi,

 

Konusunda talimat verilmiştir.

 

Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır