İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimlerindeki ÖTV’nin İadesine İlişkin ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı

Numara: 2019 / 94
Tarih: 15 Nisan 2019

6 Seri No.lu “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.04.2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; 27.02.2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Karar kapsamında, ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ÖTV tutarları için getirilen vergi farklılaştırmasının iade yöntemiyle uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Buna göre; ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere Kararın 2. maddesinin yürürlük tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekir.

 

Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilir.

 

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarını ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde yurt içinde ilk defa kullanmış olan imalatçılar, ihraç edilmiş her bir kara taşıtı adedine dair kullanımları için, bunlara teslim tarihi itibariyle uygulanan ve beyan edilerek ödenmiş olan ÖTV’nin;

 

İlk dolum yağlarında tamamını,

 

İlk dolum akaryakıtlarında ise

87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi,

87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi,

diğer mallarda da “15” litreyi ,

 

geçmeyecek şekildeki kullanımlarına isabet eden tutarını, iade olarak talep edebilir.

 

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.

 

Ancak, iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu uygulamanın belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

 

Tebliğ hükümleri 01.03.2019 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır