2018-32/48 Sayılı Tebliğ Kapsamında İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlandı.

Numara: 2019 / 70
Tarih: 11 Mart 2019

07.03.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında duyuru yayımlanmıştır.

 

Duyuruya göre; 04.09.2018-04.09.2019 döneminde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin (04.09.2019 tarihinde Tebliğ’in yürürlük süresi dolduktan sonra dahi)  Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu bulunmaktadır.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir;

 

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  Anılan Tebliğ’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinin yayımı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olduğu ifade edilmiştir. Ancak, 03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/53 sayılı Tebliğ ile bu süre 1 yıl olarak değiştirilmiştir.

 

Bakanlığımıza iletilen muhtelif sorularda, Tebliğ’in yürürlük süresi ile ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren yurda getirilmesine ilişkin sürelerin birbirine karıştırıldığı görülmektedir.

 

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile düzenlenen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresine ilişkin hükümler aynen geçerliliğini korumakta olup, 03.03.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğle söz konusu sürelere ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yalnızca 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in uygulama süresi 6 aydan 1 yıla uzatılmış bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, anılan düzenleme 04.09.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı dönemde 04.09.2018-04.03.2019 döneminde gerçekleştirilen ihracat işlemlerini kapsamakta iken, mevcut durumda 04.09.2018-04.09.2019 döneminde gerçekleştirilen ihracat işlemlerini kapsaması yönünde bir değişiklik yapılmıştır.

 

Ayrıca, 04.09.2018-04.09.2019 döneminde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 04.09.2019 tarihinde Tebliğ’in yürürlük süresi dolduktan sonra dahi yurda getirilme zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır. Bir diğer ifadeyle, 04.09.2018-04.09.2019 döneminde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ait bedellerin Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu bulunmaktadır.

 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır