Uçak ve Simülatörlerinin Amortisman Oranının Değiştirilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2019 / 69
Tarih: 11 Mart 2019

506 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; Uçak ve Uçak Simülatörlerinin 10 yıl ve % 10 olan amortisman oranı, 25 yıl ve % 4 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Tebliğ hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır