Eski ve Yeni Nesil ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz-Yazarkasa) Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranların “İnternet Vergi Dairesi Portali” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açılmasına İlişkin Gib Duyusu Yayımlandı.

Numara: 2019 / 42
Tarih: 09 Şubat 2019

08.02.2019 tarihinde Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine ilişkin hazırlanan ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portali” üzerinde mükelleflerin hizmetine açılmasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuru yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ( 489, 498 ve 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Değişen Hali) “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile, eski ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin; 01.01.2019 tarihinden itibaren, GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu getirilmişti.

 

Mükellefler Yazarkasa Z Raporu Bildirimlerini gerçekleştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve bildirimler üzerinde düzeltme işlemlerini İnternet Vergi Dairesi Portalı üzerinden gerçekleştirecektir.

 

Buna göre; Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine ilişkin hazırlanan ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portali” üzerinde mükelleflerin hizmetine açılmıştır.

 

Yeni Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgilerin GİB’e bildirim yükümlülüğü Ocak 2019 tarihi itibariyle başlaması (Şubat 2019 ayında Ocak 2019 ayının verilerinin bildirilmesi) nedeniyle önceki dönemlerin seçilmesi ve bildirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Söz konusu ekranlara giriş yapmak için tıklayınız.

 

Eski ve Yeni Nesil Yazarkasalar için Yapılması gereken Z Raporu Bildirim, Z Raporu Bildirimi düzeltme ve Z Raporu Bildirimi görüntüleme işlemleri için yapılması gereken işlemler detaylı anlatımla aşağıda linklerde bulunmaktadır.

 

Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri ekranının kullanımına ilişkin hazırlanan Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

 

Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri ekranının kullanımına ilişkin hazırlanan Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır