Şehir İçinde Otobüsle Toplu Yolcu Taşımacılığı Yapan İşletmelerde (Özel Halk Otobüsleri) Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçilmesine İlişkin 718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Numara: 2019 / 40
Tarih: 08 Şubat 2019

718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar”, 07.02.2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bildiğiniz üzere; 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı KDV Kanununun 38. maddesinde Hasılat Esaslı Vergilendirme uygulaması kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alan ticari kazancını işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilen mükelleflerin hasılat üzerinden hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin ödenmesi şeklinde düzenleme yapılmıştı.

 

Daha sonra 7144 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle bu maddenin kapsamına; bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de dahil edilmişti.

 

718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda düzenleme yapılmıştır.

 

Karara göre; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye  Kanunu  kapsamında  belediyeler  tarafından  ruhsat  verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma  yollarıyla  yerine  getirilmesi  halinde  bu  hizmeti  sunan  ve gelirlerinin  tamamını  elektronik  ücret  toplama  sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile sermayesinin %51 veya daha  fazlası  belediyelere  ait  şirketler  hariç)  münhasıran  il  sınırları içinde,  otobüsle  (sürücüsü  dâhil  en  az  on  sekiz  oturma  yeri  olan) yapmış  oldukları  toplu  taşıma  faaliyetlerine  ilişkin  hasılatlarına  esaslı vergilendirme usulünün uygulanacağı açıklanmış ve hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

 

Bu usule göre vergilendirilen mükellefler, alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV`yi işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV`yi gelir olarak dikkate alacaklardır.

 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

 

Karar 01.03.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

  

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır