2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

Numara: 2019 / 14
Tarih: 07 Ocak 2019

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir hizmetlerine ilişkin ücret tarifesi Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6 fıkrası) “- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır.” hükmüne göre; Defter tutma ücretleri İstanbul için revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde % 35 ve (3.11) fıkrası gereği Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin % 4’ü tutarından ek ücret alınır hükmüne göre İLAVELERİ YAPILMIŞ’dır. Ayrıca ilave yapılmayacaktır.

 

İlgili tarifeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Aşağıdaki tarife ise, Resmi Gazete’de yayımlanmış tarifenin İstanbul için artırılmış halidir.

 

İstanbul için uygulanacak ilgili tarifeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Tarife 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır