İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen Merkez Bankası Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2018 / 158
Tarih: 08 Kasım 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan İhracat Genelgesi, 06.11.2018 tarihinde bankanın internet sitesinde yayımlanmıştır.

 

Genelge’de; ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere; 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) yayımlanmış ve bu konu size 2018 / 130 numaralı sirkülerimizle duyurulmuştu.

 

Merkez Bankası tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları İhracat Genelgesi ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Buna göre; bakanlığın ilgili tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesinin esas olduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca, ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılacağı ve ihracat bedellerini alan banka tarafından Döviz alım belgesinin düzenleneceği bildirilmiştir.

 

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri, Türk lirası ile ihracat, Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri, Fiili ihraçtan sonra alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar, ilgili şirket ve bankaların düzenleyeceği belgeler, ek süre verilmesi ve ihracat bedelinin tespiti ve transferi ile ilgili usul ve esasların açıklandığı genelgede, hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin tamamının tasarrufunun serbest olduğu kaydedilmiştir.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır