İmar Barışı Başvuru Süresinin 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Numara: 2018 / 155
Tarih: 31 Ekim 2018

257 Sayılı “31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar ”  31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Hatırlanacağı üzere; 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. Maddeyle getirilen imar barışı kapsamında; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

 

257 Sayılı Karar ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenme süresi olan 31.12.2018 tarihinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığından, söz konusu bedellerin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu 257 Sayılı Karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu 7143 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu Kanun’un uygulamasına yönelik Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır