Z Raporlarının (ÖKC Günlük Kapanış) GİB`e Bildirim İçin Tanınan Sürenin 01.01.2019 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin 502 Seri No.Lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 154
Tarih: 31 Ekim 2018

502 Seri No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 483 Seri No.lu tebliğde düzenlenen günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB`in erişimine sunacak altyapının kurulması için tanınan sürelerde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e 01.10.2018 olan bildirim zorunluluğu başlangıç tarihi 01.01.2019 tarihine ertelenmiştir.

 

Tebliğ hükümleri yayım tarihi olan 31.10.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 Saygılarımızla.

  

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır