Dövizle Yapılan Sözleşmelerin Türk Lirasına Döndürülmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

Numara: 2018 / 136
Tarih: 13 Eylül 2018

 85 Sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı Kararı, 13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Karada; menkul ile gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında Türk Lirasının kullanılması ve döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmelerin 30 gün içerisinde Türk Lirası`na dönüştürülmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Buna göre; Türkiye`de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenemeyecektir.

 

Ayrıca yürürlükteki sözleşmeler de, bakanlıkça belirlenen haller dışında, 30 gün içerisinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir.

 

Karar, yayımı tarihi olan 13.09.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır