Ödeme Kaydedici Cihazlardan Yapılan Satışlara İlişkin Z Raporlarının (ÖKC Günlük Kapanış) GİB`e Bildirim İçin Tanınan Süre 01.10.2018 Tarihinde Sona Erecektir.

Numara: 2018 / 134
Tarih: 06 Eylül 2018

Bilindiği üzere 30.09.2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC`lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı`na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC`lerle bağlantı ve iletişimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

 

Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerinn (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS özellikli Ö.K.C kullananlar hariç) 01.07.2018 olan GİB’e bildirim zorunluluğu başlangıç tarihi 498 Seri No.lu tebliği ile 01.10.2018 tarihine ertelenmişti.

 

Tebliğ hükümlerine göre Z Raporu bildirimi aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır.

 

-          ÖKC TSM Merkezi üzerinden,

-          E-Arşiv izni almış Özel Entegratör Firmaların bilgi işlem sistemi üzerinden,

-          İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulacak bildirim portalı üzerinden.

 

Tercih Bildirim Ekranı kullanıma açılmış olup Mükellefler uygulamaya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yapıp tercihlerini 01.10.2018 tarihinden önce belirleyeceklerdir.

 

Hali hazırda internet/interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar ile elektronik ortamda beyanname gönderme amacıyla internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar bu şifreleri ile Tercih Ekranı uygulamasına girebileceklerdir.

 

Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi temin edebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri doldurmak suretiyle de kullanıcı kodu ve şifresi oluşturabilirler.

 

Mükellefler 01.10.2018 tarihine kadar herhangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB’e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterlidir.

 

Ancak mükelleflerden teknik sorunları nedeni ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgileri, ÖKC TSM Merkezleri ile iletemeyecek durumda olanlar, GİB’den izin almak şartı ile E-Arşiv izni almış Özel Entegratör firmalar veya GİB Portal üzerinden bildirimde bulunacaklardır.

 

Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında;

 

1. Toplam Satış Tutarı

2. Toplam KDV Tutarı

3. Cihaz sicil Numarası… gibi bilgilerdir.

 

ÖKC Z Raporuna ait mali bilgiler AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15’inci günü sonuna kadar GİB’e gönderilmek zorundadır.

 

Tebliğ ve Teknik Kılavuzda belirtilen yükümlülüklere uymayan mükelleflere, 213 sayılı yasanın mükerrer 355. maddesinde belirtilen cezalar her bir tespit için uygulanacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı,  başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemiştir.

 

Yapılacak işlemler ile ilgili olarak GİB’nın hazırlamış olduğu “Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerinin Bildirim Yöntemi Tercih Başvuru Ve Bildirimlere İlişkin İzlenecek Usul Ve Esaslar Teknik Kılavuzu” İçin Tıklayınız.

 

483 Seri No.lu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

498 Seri No.lu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

  

Saygılarımızla.

  

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır