Kesinleşen Vergi Ve Cezalarla Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin 501 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 112
Tarih: 09 Temmuz 2018

501 Seri No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

 

Bilindiği üzere; ikmalen, re`sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile tespit edilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı kendisine verilen bu yetkiye istinaden 2018 yılında yapılacak açıklamaların kapsam ve niteliklerini belirlemiştir.

 

Buna göre; bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar 17 Ağustos-17 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle, 24 Eylül-9 Ekim 2018 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılacaktır.

 

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000-TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır.

 

31.12.2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30.06.2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 01.06.2017-3105.2018 tarihleri arasında kesinleşmiş olanlar dikkate alınacaktır.

 

İlgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacaktır.

 

Tebliğ hükümleri 09.07.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır