Van, Ağrı Patnos Ve Bitlis Adilcevaz İlçelerinde Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükelleflerin Beyannameleri Ve Bildirimlerinin Verilme İle Ödeme Sürelerine İlişkin 2 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 85
Tarih: 12 Haziran 2018

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’la ilgili 2 seri No.lu Genel Tebliğ 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun  11.i maddesindeki Mücbir sebep hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Buna göre tebliğde, Van İlinin tamamı ile Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin ondokuzuncu fıkrası ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi kapsamında mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, 7143 sayılı Kanunla yeniden belirlenen, mücbir sebep dönemine ilişkin vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

  

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır