7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesiyle Getirilen Hurda Araçlar İçin Uygulanacak ÖTV Teşvikine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2018 / 83
Tarih: 11 Haziran 2018

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 7103 sayılı Torba Kanun’un 88. maddesiyle 7020 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesiyle getirilen ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemelere ilişkin sürenin 2019 yılı sonuna uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Buna göre, düzenleme kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar girmektedir.

 

Motorsikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makinaları gibi taşıtlar bu kapsama girmemektedir.

 

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında düzenlemeden yararlanılabilecektir.

 

İhraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün korunuyor olması, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının bulunması gerekmektedir.

 

Araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmadan, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilerek tespit edilecektir. Bu durumda 2018 yılında 2003 model ve daha eski model araçların, 2019 yılında ise 2004 model ve daha eski model araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde düzenlemeden yararlanılabilecektir. Trafiğe çıktıkları yıldan daha sonraki yılın model yılını haiz olan araçların yaşının hesaplanmasında da tescil belgesinde yazılı model yılı dikkate alınacaktır.

 

Madde kapsamında yeni alınacak aracın, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olması gerekmektedir.

 

Otomobil sınıfı yeni alınacak aracın motor silindir hacminin 1600 metreküp ve altında olması gerekmektedir. Aracın sadece elektrik motorlu olması durumunda, motor gücü sınırlaması olmaksızın düzenlemeden yararlanılabilecektir. İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Düzenlemeden yararlanma hakkı, trafik sicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişilere ait olup, başkasına devredilemeyecektir.

 

 

Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı;

 

-46.000-TL altındaysa teşvik tutarı 10.000-TL;

46.000-TL ila 80.000-TL arasında ise 8.000-TL;

80.000-TL’yı aşıyorsa da 3.000-TL

 

ÖTV indirimi sağlanacaktır.

 

Bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10.000-TL’lık indirim uygulanacaktır.

 

Yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV`nin, belirlenen tutarın altında olması halinde bu vergi tahsil edilmeyecektir. Tahakkuk eden ÖTV`yi aşan tutar iade edilmeyecek ve başka bir araç alımında kullanılmayacaktır.

 

Düzenlemeden, 27.03.2018 tarihinden, 31.12.2019`a kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine; 31.12.2019`a alınacak yeni araçlar için yararlanılacaktır.

 

Adlarına kayıt ve tescil edilmiş 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkarmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu araçlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Teslim Yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edebilecektir.

 

Tebliğ hükümleri yayım tarihi olan 11.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır