ÖTV (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapan 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 56
Tarih: 12 Mayıs 2018

 4 Seri No.lu “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği gibi, 7103 Sayılı Torba Kanun’un 59. ve 60. maddeleriyle, ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuran ihracatçılara ÖTV’nin tecili için üç aya kadar ek süre verilebileceği ayrıca 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 GTİP numaralı taşıtların (otomobil, arazi taşıtı, otobüs, minibüs vb.) imalatında kullanılan (IV) Sayılı Listede yer alan malların alış faturasında gösterilen ÖTV’nin taşıt imalatçılarına iade edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

 

Tebliğde; ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatçılara ek süre verilmesi ile bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV’nin iadesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Tebliğin 1. maddesi (ek süre talepleri) 27.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; 2. maddesi (taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen ötv’nin iadesi) 01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihi olan 12.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır