2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2017 / 127
Tarih: 26 Aralık 2017

72 Sıra No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 26.12.2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; takdir komisyonlarınca, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşması durumunda 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 fazlasının esas alınacağı ve takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Ayrıca, bu şekilde belirlenen değerler emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler için de dikkate alınacaktır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır