Kira gelirlerinde uygulanacak %15 Götürü Gider uygulamasına İlişkin GVK 300 GT Yayımlandı.

Numara: 2017 / 116
Tarih: 14 Aralık 2017

300 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i oranında uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine ve uygulamasına yönelik hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre; 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere daha önce hasılatın % 25’i olarak uygulanmakta olan götürü gider, 01.01.2017 tarihinden itibaren % 15’i olarak uygulanacaktır.

 

Tebliğ 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (14.12.2017) yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.


Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır