Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılmasına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.

Numara: 2017 / 105
Tarih: 06 Kasım 2017

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2017/20 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Genelgede; KKDF’ye tabi olmayan "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat transferleri (söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan transferlerin tamamı iş bu Genelge’de “Peşin Transfer” olarak ifade edilmektedir.) için düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslar yer almaktadır.

 

Buna göre; ithalat bedelinin peşin transfer edildiğini tevsik eden, kâğıt ortamında beyanname ekine eklenen Transfer Bildirim Formları bankalar tarafından elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarılacaktır.


Peşin, Akreditifli veya Vesaik mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat bedeli transferlerinde bankalardan 23 haneli Belge ID numarası alınacak ve Belge ID numaraları ithalat beyannamelerinde beyan edilecektir.

 

İthalat bedeli transferine ilişkin bankalara verilen ödeme talimatlarında fatura veya proforma fatura bilgilerine yer vermek zorunlu olacaktır.

 

İthalat beyannamesinde birden fazla ödeme şekli beyan edilebilecek ve her kalemde ödeme şekli beyan edilecektir. 

 

Yapılan transferler ile ilgili mutlaka fatura numaraları bildirilecek ve ithalatına girdiğimiz işlem ile ilişkili olacaktır.

 

İşleme alınan ithalat ile ilgili hatalı bildirimlerin sonucunda transfer yazısı iptal edileceğinden KKDF cezası ile karşılaşabilecektir.

 

Birden fazla ithalata ait ödemeniz var ise bu ödemeye ait tüm fatura numaralarını bankaya bildirip ödeme buna göre yapılması gerekecektir.

 

Yurtdışı transferlerinde bankadan alınacak transfer bildirim formları ekteki genelge ile düzenlenmiştir.

 

İlgili genelgeyi görmek için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır