7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete`de Yayımlandı.

Numara: 2017 / 102
Tarih: 26 Ekim 2017

7036 Sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kanunla; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Kanuna göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı olacaktır. Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar ise iş mahkemesi hakimleri tarafından usulden reddedilecektir ve dava, ancak arabulucuda anlaşma sağlanamazsa açılabilecektir.

 

Kötü niyet tazminatı, Kıdem tazminatı, Yıllık ücretli izin, bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat gibi işçilik alacaklarının zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu hüküm Kanun yürürlüğe girdikten sonra sona eren iş sözleşmelerini kapsamaktadır.

 

Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları ve bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmaz.

 

Kanun`un dava şartı olarak arabuluculuk ile ilgili 3. maddesi ile Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümleri içeren  11. ve 12. maddeleri 01.01.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

 

Diğer hükümler ise Kanun`un yayımı tarihi olan 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır