SGK Okul Aile Birliklerini Özel İşveren Olarak Kabul Etti.

Numara: 2017 / 99
Tarih: 21 Ekim 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.10.2017 tarih 5276352 sayılı Genel yazı yayımlanmıştır.

 

Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Okul Aile Birliklerini özel işveren olarak kabul ederek teşviklerden yararlanmasının yolunu açmıştır.

 

SGK yayımlanmış olduğu 22/01/2015 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazıda, öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerinin kamu işyeri niteliğinde olduklarını ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşu olarak işlem görmesi gerektiğini belirterek bu işyerlerinin kamu işyerleri için uygulanan (1) mahiyet kodu ile tescil edilmesine karar vermişti. Bunun sonucu olarak da bu nitelikteki işyerleri Kamu işyeri olarak kabul edildiğinden bu işyerlerinin verilen prim teşvik ve desteklerinden yararlanması mümkün olamamıştır.

 

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla, 22/1/2016 tarihli 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

 

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu, 19.10.2017 tarih 5276352 sayılı Genel yazı ile Okul Aile Birliklerini özel işveren olarak kabul ederek, okul aile birliklerinin daha önceki uygulamada (1) olarak belirlenen mahiyet kodlarının yeniden özel sektör işverenlerine verilen mahiyet kodu olan (2) olarak değiştirilmesine, bundan böyle tescil edilecek olanların da mahiyet kodlarının (2) olarak verilmesine karar vermiştir.

 

Daha önce Kamu işyeri olarak tescil edildiği için özel sektör işverenlerine verilen prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayan Okul Aile Birliklerinin bundan sonra verilen prim teşvik ve desteklerinden yararlanmasının önü açılmıştır.

 

 

22/01/2015 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazıda belirtilen Öğretmenevleri ve Akşam sanat Okulları ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığından bu işyerleri Kamu işyeri olarak işlem görmeye devam edeceklerdir.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır