2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Numara: 2017 / 30
Tarih: 22 Şubat 2017

 Bilindiği üzere 27.01.2017 tarihli, 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “ olan Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71. madde ile yapılan düzenleme uyarınca belli şartlarla işverenlere 2017/Ocak-Aralık döneminde de asgari ücret desteği sağlanacağı açıklanmıştı.

 

Bu kanunda, 2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacak olan sigortalıların günlük kazanç tutarı ile sağlanacak olan günlük asgari ücret destek tutarını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmişti.

 

Bu tutarlar, 22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” ile belirlenmiştir.

 

Buna göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Karar 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır