VUK 477 GT ile 31.12.2016 itibarıyla Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Belirlendi.

Numara: 2017 / 21
Tarih: 08 Şubat 2017

 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 08.02.2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar yine bu kanunun 280. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak belirlenmiştir.

 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2016 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

 

Değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

 

Yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu tebliğ ekindeki kurlara ulaşmak için tıklayınız.

  

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır