2016/4. Geçici Vergi Döneminde Kuyumcular Hariç Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacaktır.

Numara: 2017 / 16
Tarih: 21 Ocak 2017

30.12.2003 tarih ve 25332 Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunun da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun Mükerrer 298. maddesi -Enflasyon düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı- olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

5024 sayılı Kanun`da Enflasyon düzeltmesi, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanmıştır.

 

Mükerrer 298. maddenin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının), içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100`den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10`dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları hükmü yer almaktadır.

 

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 /Aralık ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde %  9,94  Son 36 aylık dönemde ise %23,6  olarak hesaplanmıştır.

 

Bu durumda; 2016/4. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.

 

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

 

2016/ ARALIK   ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi  )   Yİ-ÜFE:   274,09

2013/ ARALIK   ( Yurt içi  Üretici Fiyatları Genel Endeksi )   Yİ- ÜFE:  221,74

 

Son 36 Aylık Yİ-ÜFE artışı   (274,09: 221,74)        % 23,6

 

Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE)                  % 9,94

 

Bu değerlere göre; 2016 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmadığından (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100`den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10`dan fazla olması) şartlar tekrar birlikte (her iki değerdeki artış) sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır.

 

Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100`den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10`dan fazla) olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden  yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır