Ticaret Sicili Harçlarının Odalarca Tahsiline İlişkin Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

Numara: 2017 / 12
Tarih: 10 Ocak 2017

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 06.01.2016 tarihinde HK-17/2017-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

 

6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasında Başkanlığa verilen yetkiye istinaden, 15 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır.

 

Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

 

Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece söz konusu Odalar tarafından tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat yapılmayacaktır.

  

Buna göre; daha önce vergi daireleri ve bankalar aracılığı ile tahsil edilen ticaret sicil harçları 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ticaret ve sanayi odaları tarafından tahsil edilebilecektir.

 

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

  

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır