MAKALELER

Bir İşçinin Maliyeti 24.450 TL Olur Mu ?

 BİR İŞÇİNİN MALİYETİ 24.450 TL OLUR MU ?   Asgari ücretle ilgili tartışmalar geçtiğimiz günlerde yapılan %26’lık zamla son buldu. Bazı kesimlerce bu zam, %20,30 olan TÜFE’den yaklaşık 6 puan fazla yapılarak asgari ücretlinin enflasyona ez......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
22 Ocak 2019

Ticaret Unvanı Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

                 Şirket kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri şirket unvanının belirlenmesidir. Şirketlerin ticaret unvanlarını seçerken dikkat etmeleri gereken hususlar şahıs işletmelerine ve sermaye işletmelerine g&o......

Yavuz YıldızYavuz Yıldız
29 Aralık 2018

Torba Yasa İle 7 Yıl Geriye Dönük Prim İadesi Hakkı Veriliyor, Aman Treni Kaçırmayın!

İstihdamın artırılması ve işverenlerin desteklenmesi amacıyla çeşitli tarihlerde yapılan yasal düzenlenmelerle işverenlere sigorta prim teşvikleri sağlanmaktadır. Ancak mevcut şirketlerin çok büyük çoğunluğu bu teşviklerden yararlanamamakta, eksik yararlanmakt......

Hikmet ŞentürkHikmet Şentürk
22 Şubat 2018

Nakit Sermaye Artırımlarında İndirim Uygulaması

Bilindiği üzere 6637 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları teşvik edilmekteydi. Buna ek olarak 10 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile sermaye avanslarının da indirim ......

Yavuz YıldızYavuz Yıldız
29 Kasım 2017

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinde Vergisel Avantajlar

  Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinde Vergisel Avantajlar*     Özet   Taşınmazlarla ilgili sat-kirala-geri al modeline ilişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının e bendinin 1’inci paragrafının sonunda yer a......

Yavuz YıldızYavuz Yıldız
29 Kasım 2017

6736 Sayılı Af Yasasından Yararlanmayı Düşünen İhracatçı Firmaları Bekleyen Sürpriz *

    ANAHTAR KELİMELER   6736, Torba Kanun, Af Kanunu, 6736 Sayılı Kanun, KDV artırımı, istisna faaliyetler, gelir vergisi matrah artırımı, kurumlar vergisi matrah artırımı     ÖZET,   Uzun süredir gelmesi beklenen ve kamuoyunda vergi ve prim affı ......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
03 Eylül 2016

Doktor Ücretleri Üzerindeki Vergi ve Sigorta Primi Maliyetine Çözüm Önerisi

ÖZEL HASTANELERİN DOKTOR MALİYETLERİNİ DÜŞÜREBİLMELERİ İÇİN YAPILAN ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME Kurumlar vergisi oranının %20 seviyesine indirildiği, gelir vergisi oranının ilk diliminin %15’e çekildiği günümüzde, istihdam üzerinden alın......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
03 Eylül 2015

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçi İçin Yapılması Gereken İşlemler

  İş hayatında patronları, muhasebecileri ve İnsan Kaynakları çalışanlarını en çok meşgul eden konuların başında işçilerin işverene haber vermeden işe gelmedikleri durumlar karşısında nasıl bir yol izleyerek iş akdi feshi yapılması gerektiği gelmektedir.   &Ccedi......

Hikmet ŞentürkHikmet Şentürk
23 Temmuz 2015

Elektronik Beyanname, Pişmanlık, Tecil Edilen KDV ve Ay Kesri

CEYHUN GÖNEN   Esas Bağımsız Denetim S.M. Mali Müşavirlik A.Ş S. M. Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi     ELEKTRONİK BEYANNAME, PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ   I.            &nb......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
26 Mart 2015

İmza Yetkilisi Olarak Çalışılan Sürelerin Staj Süresinden Sayılmasıyla Birlikte Turmoba Tazminat Gündeme Gelmiştir

I. GİRİŞ Bilindiği üzere Temmuz 2010 tarihli ve 79 sayılı dergide yayımlanan yazımızda imza yetkilisi olarak çalışılan sürelerin staj süresinden sayılacağı yönünde bir yargı kararı olduğunu ve bu konuda mağduriyeti olanların durumlarını yargıya taşımalarını si......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
16 Mart 2015

Antrepolarda Yapılan Devir Ve Teslimlerde Damga Vergisi Bilmecesi

I. GİRİŞ Bilindiği üzere antrepolarda yapılan satış ve devir işlemleri 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin “Antrepolarda Bulunan Eşyanın Başkasına Devri” başlıklı 333. maddesinde yer alan hükümlere dayanılarak yapıl......

Hikmet ŞentürkHikmet Şentürk
23 Ocak 2015

Çeklerde Reeskont Uygulamasını Maliye Bakanlığı Da Kabul Etmiş Bulunmaktadır

I. GİRİŞ 5941 sayılı yeni Çek Kanunu, 20 Aralık 2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çekte hapis cezasının kalkması başta olmak üzere bunun gibi birçok yenilik getiren yeni çek kanunu ile değişen en ön......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
17 Ocak 2015

Sermaye Piyasasi Kanununa Tabi Olmayan Şirketler De Artik Kar Payi Avansi Dağitabilecekler

I. GİRİŞ : Bilindiği üzere 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce sadece Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Ve Temettü Avansı Dağ......

Hikmet ŞentürkHikmet Şentürk
16 Ocak 2015

İkinci El Binek Otomobillerin Alım Satımında Kdv Karmaşası Ve Konu İle İlgili Bir Çözüm Önerisi

I. GİRİŞ Ülkemiz ekonomisinde önemli rekorlara imza atan otomotiv sektörü 2010 yılında 784 bin araç satarak rekor tazelemiştir. 2011 yılında ise bu rakam 1 milyon olarak hedeflenmektedir. Ülke sanayinin lokomotifi olan otomotiv sektöründeki bu büy&u......

Ceyhun GönenCeyhun Gönen
14 Ocak 2015