Mali Müşavirlik Hizmetleri


Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz şirketimizin çözüm ortaklarına sunduğu temel hizmetlerden birisidir. Bu bağlamda, her sektörden farklı büyüklüklerde pek çok müşterimizin;
 • Yasal defterlerinin tutulması,
 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Şirkete uygun muhasebe paket programları danışmanlığı,
 • Hesap planı, maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinin oluşturulması,
 • Yönetim tarafından talep edilen mali tabloların (gelir tablosu, bilanço, nakit akım, rasyo ve karlılık tabloları gibi) oluşturulması,
 • Muhasebe/finans alanında sürekli ve geçici personel temin edilmesi,
 • Bankalardan kredi temini, denetim, şirket satın alma ve satma (due diligence) gibi süreçlerde gerekli çalışmalarda destek olunması,
 • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,
 • Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs bildirimlerinin hazırlanması)
 • Beyannamelerin e-beyanname aracılığıyla GİB`e verilerek tahakkuklarının alınması,
 • Vergi ödeme takviminin hazırlanması,
 • Nakden veya mahsuben KDV iadesi alan şirketlerde indirim ve yüklenim listelerinin hazırlanması,

 hizmetleri ile burada sayılmayıp da talep edilen muhasebe alanında ihtiyaç duyulabilecek farklı konularda hizmetler vermekteyiz.