Şirket Borçlarına Yeniden Yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği Kredi Borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağını duyurdu.

 

Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada Küçük ölçekli Şirketler içinde Yeniden Yapılandırma işlemine başlanması için onay beklendiğini ifade etti.

 

Yeniden Yapılandırmadan hangi şirketler yararlanacak?

 

Finansal Yeniden Yapılandırmadan 25 Milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yararlanabilecek. Yakın zamanda Küçük işletmelerinde Yeniden Yapılandırma fırsatlarından yararlanması bekleniyor. Küçük Şirketler için onay verilmesinin ardından 25 Milyon Liranın altında kredi borcu olan Küçük Ölçekli İşletmelerde Yeniden Yapılandırma uygulamasından yararlanabilecek.

 

Finansal Yeniden Yapılandırma ile borçlarını gelir-gider dengesi bozulduğu için ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirketlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmeleri ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

Yeniden Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak?

 

Yeniden yapılandırma şartlarını taşıyan şirketler,  en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecektir.

 

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır.

 

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir.

 

Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır.