Poşet Beyannamesi Ücretleri hakkında TÜRMOB Kararı

 Poşet Beyannamesi Ücretleri hakkında TÜRMOB Kararı

 

TÜRMOB Poşet Beyannamesi (Geri Kazanım Katılı Payı Beyannamesi) ücretlendirmesi hakkında Oda Başkanlıklarına gönderdiği yazı ile Mali Müşavirler için Poşet Beyannamesi düzenlenmesinde alınacak Ücreti karar ile bildirdi.

 

24 Nisan 2019 tarih ve 73 sayılı TÜRMOB Birlik Yönetim Kurulu kararında Mali Müşavirler için Poşet Beyannamesi (Geri Kazanım Katılı Payı Beyannamesi) düzenlenmesi ve verilmesinin ücrete tabi olduğu ve meslek mensuplarının Mali Müşavirlik Asgari Ücret tarifesinde belirlenen hüküm ile SMMM Asgari Ücret Tarifesi Tablo II-3-B Diğer Beyan ve Bildirimler bölümüne istinaden ücret (KDV DAHİL 169 TL) alınması gerektiğini bildirdi.

 

Poşet Beyannamesi Düzenlenmesi  Ücreti hakkında TÜRMOB Birlik Yönetim Kurulu Kararı

 

Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri (Poşet Beyannamesi)

 

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA

 

Birlik Yönetim Kurulunun 24/04/2019 tarih ve 73 sayılı kararı ile “Meslek mensuplarınca verilecek geri kazanım katkı payı beyannameleri için asgari ücret tarifesinde hüküm bulunduğuna; tarifenin “Tablo II-3-B Diğer Beyan ve Bildirimler bölümünün uygulaması gerektiğine” karar verilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve kararın üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

Yahya Arıkan


TÜRMOB Genel Sekreteri