7143 Yapılandırmaları İptal Edilenlerin Talepte Bulunma Șartı Var Mı? Nereye Bașvuru Yapmalı?

Süresinde ödenemediği için bozulan 7143 yapılandırma borçlarının son ödeme tarihini 28 Şubat a kadar uzatıldı.

 

7143 sayılı yapılandırması bozulanlar  nereye ve nasıl başvuru yapacak?

 

• Primini kendi ödeyen sigortalıların (4/a) prim borçları için dosyalarının bulunduğu SGİM / SGM’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

• BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları ve ihya borçları için dosyalarının bulunduğu SGİM/SGM’ne başvuruda bulunacaklardır.

 

• Ödeme planları iptal edilmemiş olanlar ile diğer işveren ve sigortalıların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

 

GECİKME ZAMMI VE CEZASI YOK

 

7143 sayılı Kanununa göre peşin ya da taksitli yapılandırılan prim borçlarınızı süresinde ödemediyseniz size sunulan fırsatı kaçırmayın.

 

Genel sağlık sigortalıları, prim borcunuzu ödemediyse 28 Şubat 2019’a kadar borçlarını Gecikme cezası ve zammı eklenmeden ödedikleri takdirde, sağlık hizmeti almaya devam edeceklerdir.

 

 

7143 YAPILANDIRMA BORÇLARINI 28 ŞUBATA KADAR ÖDEYENLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

 

• Yapılandırmadan yararlanmaya devam edilebilecektir.

 

• Ödenmeyen taksit tutarlarının ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

 

• Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta prim teşvik ve destek uygulamalarından yararlanılabilecektir.

 

• Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

 

• Sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecektir.

 

 

İhlale neden olan tutarları 28 Şubat tarihine kadar geç ödeme zammı ile ödenmesi şartıyla;

 

- Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

 

- Yapılan ödemeler nispetinde, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır.

 

- Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir.

 

İhale Konusu İşler ile İnşaat İşyerleri İçin;

 

Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.