Sanayicilerde bedelsiz arsa sevinci !

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan OSB`lerde bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesi uygulaması kapsamında, 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazilerinin de bedelsiz tahsisine imkan sağlanması sanayicileri memnun etti.

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye`nin ekonomik olarak önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde, 4. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB arazilerinin bedelsiz tahsisine imkan tanınmasının son derece yerinde olduğunu söyledi.

 

Kütükcü, ülkenin 80 şehrinde 327 OSB bulunduğuna dikkati çekerek, söz konusu bölgelerde 50 binin üzerinde fabrikanın üretim yaptığını ve buralarda 1 milyon 700 binden fazla insana doğrudan istihdam sağlandığını ifade etti.

 

OSB`lerin Türkiye`nin üretim, ihracat ve istihdam kaynağı haline geldiğini belirten Kütükcü, "İş dünyasının motivasyonunu artıracak bu tür kararların olumlu etkisiyle inşallah gelecek dönemde istihdam rakamlarının daha da yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank`a OSB camiamız adına teşekkür ediyorum. Düzenleme gerçekten çok önemli ancak gelecek dönemde kapsamın daha da genişletilerek, altyapısını bakanlık kredisi kullanmadan kendi imkanlarıyla yapan OSB`lerimizin de aynı imkanlara kavuşturulması son derece olumlu olacaktır." dedi.

 

Kütükcü, tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesinin yatırımcıları motive edeceğini, böylece OSB`lerde yeni yatırımların artacağını dile getirdi. Kütükcü, söz konusu uygulamanın tüm bölgelerin kalkınmasına ciddi anlamda destek sağlayacağını vurguladı.

 

"Bedelsiz arsa, yatırımcılar için can suyu"

 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSB`lerde bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının, atıl durumda bulunan parsellerin üretime kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

 

Aydın, düzenlemenin OSB`lerde yatırım yapacaklar için "can suyu" niteliği taşıdığını ve ülke ekonomisine pozitif yansımaları olacağını ifade etti.

 

"Tüm ilçe ve OSB`leri kapsamalı"

 

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da OSB`lerde yapılan yatırımlarda, sermayenin büyük kısmının arsa bedeli, altyapı ve tesisin yapımına ayrıldığını, sanayicinin makine-teçhizat, ham madde temini ve işletme aşamalarında zorlandığını anlattı. Bu sebeple OSB`lerde bedelsiz arsa tahsisi kararının sanayici için çok önemli olduğunu belirten Tuncay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kararı sevinçle karşıladıklarını bildirdi. Tuncay, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

"Yatırımcıya OSB`lerde bedelsiz arsa tahsisi önemli olmakla birlikte, kapsamı yeterli değildir. Gelişmiş sanayi ülkelerinde, yatırım yeri ve altyapı yatırımları kamu tarafından karşılanmaktadır. Sanayi sermayesi, yatırım yeri ve tesis inşaatına değil, makine-teçhizat ile üretimde kullanılmalıdır. OSB`lerde bedelsiz arsa tahsisi, en az yüzde 40`tan başlayarak tüm OSB`leri ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bakanlığımızın üreticiler ve dolayısıyla ülkemiz lehine olacak bu yönde bir değişikliğe gitmesini beklemekteyiz."

 

Tuncay, sanayide üretici güçleri merkezine alan yapısal reformlarla "planlı kalkınma" sağlanabileceğine işaret ederek, böylece "üretimle gelecek yaratan ülke" olunabileceğini kaydetti.


Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar

Cumhurbaşkanlığından


02.11.2018
30583

Karar Sayısı

01.11.2018 - 300

     

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN / CUMHURBAŞKANI

 

1/11/2018 TARİHLİ VE 300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

Madde 0001 :

 

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,

c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,

ç) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli,

olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Ayrıca 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır.

 

Madde 0002 :

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 0003 :

Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.