Döviz Olarak Düzenlenmiş Sözleşmelerin 13.10.2018 tarihine kadar TL’ye Dönüştürülmesi veya Yeniden Sözleşme Yapılmasının Esasları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) “ 06.10.2018 tarihli ve 30557sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşme düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Tebliğ ile istisna kapsamına alınmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi uyarınca, 13.10.2018 tarihine kadar, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur.

 

Buna göre taraflar aralarında;

 

a) Mutabık kalırsa, mutabık kaldıkları dönüşüm kurunu belirleyecektir.

 

b) Mutabık kalamazlarsaakdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru (Usd:3,7776-TL, Euro:4,5525… kurlar için tıklayınızile yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları(Enflasyon Oranları için tıklayınız) esas alınarak artırılması suretiyle belirlenecektir.

 

Ayrıca Tebliğe göre, 13.09.2018 tarihinden önce akdedilen kira sözleşmelerinde (konut ve çatılı iş yeri) döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller yukarıda belirtildiği şekilde iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenecektir.

 

Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenecektir.

 

Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenecek ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır.

 

Son olarak düzenlemenin yürürlüğe girdiği 13.09.2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde (313.10.2018 tarihine kadar), yukarıdaki nitelikteki olan ve daha önce yapılmış olan ve tebliğdeki istisnalar kapsamına girmeyen yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin TL’ye çevrilmesi gerekmektedir.