Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine yeni ek.

Gelir İdari Başkanlığı, Defter Beyan Sisteminde yapılan duyuru ile Muhtar ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yeni tür kodu eklendi.

"Muhtasar " ve "Muhtasar ve Prim Hizmet" beyannamelerine "147- Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)" tür kodu eklenmiştir.