İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

 İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda mükelleflerimizin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

 

• 7143 sayılı Kanun başvuru sonucunun görüntülenmesi ve taksit ödemesinin yapılabilmesi,

 

• Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması,

 

• Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi,

 

• Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

• Unvan değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

• Ödeme emri sorgulaması yapılması ve mal bildiriminde bulunulması,

 

• Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

• Kesinti bulunmayan cari dönem için muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

 

• Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

• Ek faaliyete başladığına ilişkin dilekçesi verilmesi,

 

• Hisse devrine ilişkin dilekçe verilmesi,

 

• Hazır beyan sistemine erişim,

 

• Meslek mensupları ile imzalanan ve geçerli olan e-beyanname sözleşme listelerinin görüntülenmesi,

 

• Gelen evrak bilgilerine erişim sağlanması.

 

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.