2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

 

  SGK İşveren payı SGK işveren payı
(-20,5%) (% 15,50) *
Brüt Ücret             2.558,00             2.558,00  
Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (% 14)                  358,12                   358,12  
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)                 25,58                    25,58  
Gelir Vergisi Matrahı                2.174,30                2.174,30  
Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15)                  326,15                   326,15  
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) (-)                  191,85                   152,21  
Kesilecek Gelir Vergisi **                  134,30                   173,94  
Damga Vergisi (Binde 7,59)                    19,42                    19,42  
Kesintiler Toplamı                729,26                 729,26  
Net Ücret             2.020,59             1.980,95  
SGK İşveren Payı (% 20,50/15,50)                524,39                 396,49  
İşsizlik İşveren Payı (%2)                   51,16                   51,16  
İşverene Toplam Maliyet             3.133,55             3.005,65   

 

* % 5 İndirimli

** % AGİ düştükten sonra kalan