Raporlu İşçi İşten çıkartılırsa İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerekir mi?

İhbar Süreleri

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli olarak feshedilebilmesi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi ile belirli şartlara bağlanmıştır. 17. maddede “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.” diye belirtilmektedir. Ayrıca aynı maddede bildirimin asgari hangi sürelerde yapılması gerektiği de ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
 
Kanuna göre asgari bildirim süreleri;

 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,
 
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,
 
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,
 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta.
 
Eğer işveren kanunda belirtilen bildirim sürelerine uymadan sözleşmeyi feshederse bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Diğer taraftan işveren bildirim süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle iş sözleşmesini hemen feshedebilir. Ancak 30 kişiden fazla çalışan varsa çalışanın işe iade davası hakkı mahfuzdur.
 
 
Hasta ve Raporlu olan işçi İşten Çıkartılabilir mi ?
 
Bu konuda 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.” diyerek konuyu açıklamaktadır. Başka bir ifadeyle, iş sözleşmesinin sağlık nedenleri nedeniyle feshedilebilmesi için ihbar süresine ilaveten 6 hafta daha eklenmesi gerekmektedir.
 
Bu durumda personelin rapor süresi;
 
 
-Kıdemi altı aydan az ise 2 hafta + 6 haftayı (Toplam 8 hafta=56 gün),
 
-Kıdemi bir buçuk yıldan fazla üç buçuk yıldan az ise 6 hafta + 6 haftayı (Toplam 12 hafta=84 gün),
 
-Kıdemi üç yıldan fazla ise 8 hafta + 6 haftayı (Toplam 14 hafta=98 gün)
 
Aşması halinde çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmeksizin feshedilebilir.
 
 
Dolayısıyla ne olursa olsun 56 günün altında rapor alan bir işçi sık hastalandığı/rapor aldığı gerekçesiyle işten çıkartılamaz.
 
 
 
Hasta ve Raporlu olan işçi İşten Çıkartılırsa Kıdem Tazminatı ödenmesi gerekir mi ?
 
İş sözleşmesinin bu sürelere uyulmaksızın feshedilmesi (usulsüz fesih) halinde ihbar tazminatı ve işçinin bir yıldan fazla çalışması varsa kıdem tazminatı ayrıca ödenir. Ayrıca işçinin işe iade davası (işyeri 30 ve üzeri işçi çalıştırıyor ise) açma hakkı olup işverenin kıdem tazminatından kaçınmak için böyle bir yola başvurduğunun anlaşılması halinde kötü niyet tazminatı ödenmesi de söz konusu olabilir.