Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

2017 Yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 210.000 TL için
1
10
Sonra gelen 500.000 TL için
3
15
Sonra gelen 1.110.000 TL için
5
20
Sonra gelen 2.000.000 TL için
7
25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için
10
30
 
2014 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 190.000 TL için
1
10
Sonra gelen 440.000 TL için
3
15
Sonra gelen 970.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.800.000 TL için
7
25
Matrahın 3.400.000 TL`yi aşan bölümü için
10
30


2013 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 190.000 TL için
1
10
Sonra gelen 430.000 TL için
3
15
Sonra gelen 940.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.800.000 TL için
7
25
Matrahın 3.360.000 TL`yi aşan bölümü için
10
30


2012 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 180.000 TL için
1
10
Sonra gelen 400.000 TL için
3
15
Sonra gelen 880.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.700.000 TL için
7
25
Matrahın 3.160.000 TL`yi aşan bölümü için
10
30

 
2011 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 170.000 TL için
1
10
Sonra gelen 370.000 TL için
3
15
Sonra gelen 800.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.600.000 TL için
7
25
Matrahın 2.940.000 TL`yi aşan bölümü için
10
30

 
2010 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 160.000 TL için
1
10
Sonra gelen 350.000 TL için
3
15
Sonra gelen 770.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.500.000 TL için
7
25
Matrahın 2.780.000 TL’yi aşanı için
10
30
   
 
2009 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 160.000 TL için
1
10
Sonra gelen 350.000 TL için
3
15
Sonra gelen 760.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.500.000 TL için
7
25
Matrahın     2.770.000 TL’yi aşanı için
10
30
 
 
2008 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 150.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 320.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 680.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.380.000 YTL için
7
25
Matrahın     2.530.000 YTL’yi aşanı için
10
30
 
 
2007 yılı
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 140.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 300.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 640.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.290.000 YTL için
7
25
Matrahın     2.370.000 YTL’yi aşanı için
10
30
 
 
2006 yılı
 
Matrah
Veraset Yoluyla İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk 130.000 YTL için
%1
%10
Sonra gelen 280.000 YTL için
%3
%15
Sonra gelen 600.000 YTL için
%5
%20
Sonra gelen 1.200.000 YTL için
%7
%25
2.210.000 YTL`yi aşan bölüm için
%10
%30
 
a-Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 83.139,00 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166.325 YTL’si
b-İvazsız İntikallerde (Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 1.919,00 YTL’si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.
 
 
2005 yılı
 
Matrah
Veraset Yoluyla İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk 120.000 YTL için
%1
%10
Sonra gelen 260.000 YTL için
%3
%15
Sonra gelen 550.000 YTL için
%5
%20
Sonra gelen 1.100.000 YTL için
%7
%25
2.030.000 YTL`yi aşan bölüm için
%10
%30
 
a-Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 75.719,00 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526 YTL’si
b-İvazsız İntikallerde (Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 1.748,00 YTL’si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.
 
 
2004 yılı
 
Matrah
Veraset Yoluyla İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk 110.000.000.000 TL için
%1
%10
Sonra gelen 240.000.000.000 TL için
%3
%15
Sonra gelen 500.000.000.000 TL için
%5
%20
Sonra gelen 1.000.000.000.000 TL için
%7
%25
1.850.000.000.000 TL`yi aşan bölüm için
%10
%30