Yemek İstisnası Tutarı | Sigorta Primi kesilmeyen Yemek Bedeli

 

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

2015 Yemek parası:      
 
01.01.2015-30.06.2015 dönemi: 2,40 TL
01.07.2015-31.12.2015 dönemi: 2,55 TL