Yemek İstisnası Tutarı | Sigorta Primi kesilmeyen Yemek Bedeli

 

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
 
 
 
Dönemler Günlük Tutar
2019 Yemek İstisnası Tutarı  19,00 TL (KDV dahil 20,52)
2018 Yemek İstisnası Tutarı  16,00 TL (KDV dahil 17,28) 
2017 Yemek İstisnası Tutarı  14,00 TL (KDV dahil 15,12)
2016 Yemek İstisnası Tutarı 13,70 TL (KDV dahil 14,80)
2015 Yemek İstisnası Tutarı 13,00 TL
2014 Yemek İstisnası Tutarı 12,00 TL
2013 Yemek İstisnası Tutarı 12,00 TL
2012 Yemek İstisnası Tutarı 11,70 TL
2011 Yemek İstisnası Tutarı 10,70 TL
2010 Yemek İstisnası Tutarı 10,00 TL
2009 Yemek İstisnası Tutarı 10,00 TL
2008 Yemek İstisnası Tutarı 9,00 YTL