Demirbaş ve Amortisman Sınırı Tablosu

 
 
FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI
 
Vergi Usul Kanunu’nda yeralan defter tutma, fatura düzenleme, amortisman ayırma, usulsüzlük cezaları gibi bazı düzenlemelere ilişkin maktu hadler ile asgari ve azami tutarları belirtilmiş olan parayla ödenecek ceza miktarları 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sıra No`lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklnamış ve 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2016 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranında (% 2,28) arttırılmıştır.
 
 
 
 
 
Fatura Düzenlemeye İlişkin Sınır (1200 TL):
 
Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde yer alan fatura düzenleme sınırı 2019 yılında 1200 TL olarak uygulanacaktır. Mükellefler, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 1200 TL ve altında yaptıkları satışlar karşılığında, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi verebilecekler, bu tutarı aşan satışları için ise fatura düzenleyeceklerdir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde bulunan çiftçilere, vergiden muaf esnafa yapılan satışlar için ise yukarıdaki sınıra bakılmaksızın fatura düzenlenme zorunluluğu bulunduğu unutulmamalıdır.
 
 
 
Amortisman Ayırmaya İlişkin Sınır (1200 TL):
 
Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde yer alan ve doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin sınır 2019 yılında 1200 TL olarak uygulanacaktır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren işletmede kullanılmak amacıyla alınan ve bedeli 900 TL’nın altında kalan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider olarak dikkate alınabilecektir. İktisadi veya teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu tutar topluca dikkate alınacak ve aşması halinde tamamı aktifleştirilecektir. 1200 TL’nın üzerindeki alet, edevat, mefruşat ve demirbaş alışlarının aktifleştirileceği tabiidir.
 
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 476)
(Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar)
YILLAR TUTAR
2019 Yılı 1200 TL
2018 Yılı 1000 TL
2017 Yılı 900 TL
2016 Yılı 880 TL
2015 Yılı 880 TL
2014 Yılı 800 TL
2013 Yılı 800 TL
2012 Yılı 770 TL
2011 Yılı 700 TL
2010 Yılı 680 TL
2009 Yılı 670 TL
2008 Yılı 600 TL
2007 Yılı 560 TL