Defter Tutma Hadleri

2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

 

170.000-TL

230.000-TL

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000-TL 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000-TL

 

 

 

2016 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

 

168.000-TL

230.000-TL

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000-TL 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000-TL

 


Mükellefin bir hesap döneminin iş hacmi;

belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya 

Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse

bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilir: (VUK md.179)