Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

 

Maliye Bakanlığı tarafından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44’üncü maddesine dayanarak, 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 46 seri No.lu Belediye Gelirleri Genel Tebliği ile 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çevre Temizlik Vergileri bir önceki yılın yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılmıştır. Ancak bu şekilde artırımda, vergi tutarlarının %5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmaz.

 

Öte yandan, 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanır. Buna karşılık, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, Büyükşehir belediyelerinde Çevre Temizlik Vergileri, diğer belediyeler için belirlenen tutarların %25 artırılarak uygulanarak hesaplanır.

 

Buna göre 2015 yılında, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların tabi olacağı Çevre Temizlik Vergilerinin yeni tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

1. İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLLERDE KULLANILAN BİNALARA İLİŞKİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

İşyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki gibi farklı uygulanacaktır.

 

Belediyelerce her yılın Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilen bu vergiler Emlak Vergisi taksit sürelerinde, yani

 

• Birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında,
• İkinci taksiti ise Kasım ayında
ödenmesi gerekir.

 

1.1 BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERİ DIŞINDAKI BELEDİYELERDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

 Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak yıllık Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki tarifedeki gibidir.

 

 
Bina Grupları
 
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
 
1. Derece
 
2. Derece
 
3. Derece
 
4. Derece
 
5. Derece
 1. Grup
2.500,00
 1.900,00
1.600,00
 1.300,00
 1.100,00
 2. Grup
 1.600,00
 1.200,00
 970,00
 770,00
 660,00
 3. Grup
 1.100,00
 800,00
 660,00
 500,00
 400,00
 4. Grup
 500,00
 400,00
 300,00
 250,00
 190,00
 5. Grup
 300,00
 250,00
 170,00
 160,00
 130,00
 6. Grup
 160,00
 130,00
 88,00
 77,00
 55,00
 7. Grup
 55,00
 44,00
 31,00
 26,00
 20,00

 

1.2 BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERINDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMIZLIK VERGISI

 

Belediyelerinde uygulanacak yıllık Çevre Temizlik Vergisi, diğer belediyeler için geçerli tutarların %25 artırılması şeklinde hesaplanmış olup, geçerli tutarlar aşağıda yer almaktadır.
 
 
Bina Grupları
 
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
 
 1. Derece
 
 2. Derece
 
 3. Derece
 
 4. Derece
 
 5. Derece
 1. Grup
 3.125,00
 2.375,00
 2.000,00
 1.625,00
 1.375,00
 2. Grup
 2.000,00
 1.500,00
 1.212,00
 962,00
 825,00
 3. Grup
 1.375,00
 1.000,00
 825,00
 625,00
 500,00
 4. Grup
 625,00
 500,00
 375,00
 312,00
 237,00
 5. Grup
 375,00
 312,00
 212,00
 200,00
 162,00
 6. Grup
 200,00
 162,00
 110,00
 96,00
 68,00
 7. Grup
 68,00
 55,00
 38,00
 32,00
 25,00

 

 1.3 İNDİRİMLİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az belediyelerdeki (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç) işyerleri için (%50 indirimli) uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri aşağıdaki gibidir.
 
 
2. KONUTLARA İLİŞKİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Tüketilen her metreküp su miktarı için;

 

• Büyükşehir belediyelerinde bulunan konutlar için 26 Kuruş,
• Diğer belediyelerde bulunan konutlar için 20 Kuruş ve
• Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfuzu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlar için 10 Kuruş

Çevre Temizlik Vergisi hesaplanır.

 

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

 

Bu vergi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk eder ve su tüketim bedeli ile birlikte ödenir.