Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

 

Maliye Bakanlığı tarafından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44’üncü maddesine dayanarak, 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 46 seri No.lu Belediye Gelirleri Genel Tebliği ile 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çevre Temizlik Vergileri bir önceki yılın yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılmıştır. Ancak bu şekilde artırımda, vergi tutarlarının %5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmaz.

 

Öte yandan, 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanır. Buna karşılık, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, Büyükşehir belediyelerinde Çevre Temizlik Vergileri, diğer belediyeler için belirlenen tutarların %25 artırılarak uygulanarak hesaplanır.

 

Buna göre 2015 yılında, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların tabi olacağı Çevre Temizlik Vergilerinin yeni tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

1. İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLLERDE KULLANILAN BİNALARA İLİŞKİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

İşyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki gibi farklı uygulanacaktır.

 

Belediyelerce her yılın Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilen bu vergiler Emlak Vergisi taksit sürelerinde, yani

 

• Birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında,
• İkinci taksiti ise Kasım ayında
ödenmesi gerekir.

 

1.1 BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERİ DIŞINDAKI BELEDİYELERDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

 Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak yıllık Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki tarifedeki gibidir.

 

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.500 2.700 2.200 1.900 1.690
2. Grup 2.200 1.690 1.300 1.100 980
3. Grup 1.690 1.100 980 700 550
4. Grup 700 550 400 350 270
5. Grup 400 350 240 230 190
6. Grup 230 190 120 110 84
7. Grup 84 65 45 39 29
 

1.2 BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERINDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMIZLIK VERGISI

 

Belediyelerinde uygulanacak yıllık Çevre Temizlik Vergisi, diğer belediyeler için geçerli tutarların %25 artırılması şeklinde hesaplanmış olup, geçerli tutarlar aşağıda yer almaktadır.
 
 
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 4.375 3.375 2.750 2.375 2.112
2. Grup 2.750 2.112 1.625 1.375 1.225
3. Grup 2.112 1.375 1.225 875 687
4. Grup 875 687 500 437 337
5. Grup 500 437 300 287 237
6. Grup 287 237 150 137 105
7. Grup 105 81 56 48 36
 

 

 1.3 İNDİRİMLİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az belediyelerdeki (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç) işyerleri için (%50 indirimli) uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri aşağıdaki gibidir.
 
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.750 1.350 1.100 950 845
2. Grup 1.100 845 650 550 490
3. Grup 845 550 490 350 275
4. Grup 350 275 200 175 135
5. Grup 200 175 120 115 95
6. Grup 115 95 60 55 42
7. Grup 42 32 22 19 14
 
2. KONUTLARA İLİŞKİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2019 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 Kuruş, diğer belediyelerde 29 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

 

Bu vergi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk eder ve su tüketim bedeli ile birlikte ödenir.