Asgari Ücret | 2019 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

 
  SGK İşveren payı SGK işveren payı
(-20,5%) (% 15,50) *
Brüt Ücret             2.558,00             2.558,00  
Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (% 14)                  358,12                   358,12  
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)                    25,58                    25,58  
Gelir Vergisi Matrahı                2.174,30                2.174,30  
Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15) **                  326,15                   326,15  
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) (-)                  191,85                   191,85  
Kesilecek Gelir Vergisi ***                  134,30                   134,30  
Damga Vergisi (Binde 7,59)                    19,42                    19,42  
Kesintiler Toplamı                729,26                 729,26  
Net Ücret             2.020,59             2.020,59  
SGK İşveren Payı (% 20,50/15,50)                524,39                 396,49  
İşsizlik İşveren Payı (%2)                   51,16                   51,16  
İşverene Toplam Maliyet             3.133,55             3.005,65   

 
 
 
 
 
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (191,85) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5`dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
 
 
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR.