Geçici Vergi Oranları

Geçici Vergi Oranları
Yıl
Gelir vergisi         mükellefleri  için  %  Kurumlar vergisi   mükellefleri için     %
2017 15 20
2016 15 20
2015 15

20

2014 15 20
2013 15 20
2012 15 20
2011 15 20
2010 15 20
2009 15 20
2008 15 20
2007 15 20