Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesinin Beyan Dönemlerinin Değiştirilmesine Dair Genel Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2020 / 74 Tarih: 23 Mart 2020

3 Seri No.lu ” Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan dönemleri değiştirilmiştir.

 

Buna göre; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan dönemi 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla; 2020 yılı için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık" ayları olacaktır.

 

2021 ve sonrası için;

 

Birinci dönem;                         Ocak-Şubat-Mart.,                    Beyanı Nisan Sonu

İkinci dönem;              Nisan-Mayıs-Haziran.                Beyanı Temmuz Sonu

Üçüncü dönem;           Temmuz-Ağustos-Eylül.            Beyanı Ekim Sonu

Dördüncü dönem;       Ekim-Kasım-Aralık.                    Beyanı Ocak Sonu

 

Bundan önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar tarafından 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgiler dahil edilmeyecektir.

 

Bu dönemler için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

 

Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."